- Hoşgeldiniz

Gemlik Rehberi

Sitemizde Toplam 96 Firma, 23 Haber, 3 Ürün ve 10 İlan Bulunuyor.

Gemlik’in Coğrafi Durumu

Ana Sayfa » Gemlik » Gemlik’in Coğrafi Durumu

COĞRAFİ DURUMU :

(Kısaca, Tarihçesi, Dağ, Göl, Akarsu, Plato, Ova)
Gemlik’in 3 tarafı kısmen ihtiyarlamış tek ve sıradağlarla kuşatılmış olup yalnız batısı Marmara’nın daima sakin olan mavi sularına doğru açıktır.
Kıyıdan başlayarak doğu istikametinde uzanan 3-4 km. uzunluğunda ve 2-3 km. genişliğinde olan ova Gemlik’in yegane düzlüğüdür. İznik gölünden gelen karsak deresi bu düzlüğü 2 ye bölmüş vaziyettedir. Ova Karsak boğazına doğru hem derenin kıvrıntılarıyla hafif bir yükselme gösterir, hem de yavaş yavaş daralır.
Kuzeyden Samanlı dağlarıyla, güneyden katırlı dağlarının batıya doğru uzantıları Gemlik körfezini kapalı bir havza haline sokmuştur. Dağların arasında suların oyduğu derin vadilerle çökme neticesinde meydana gelen çukurlar pek çoktur.
Volkanik kütlelerin mevcudiyeti vaktiyle bu arazinin bir indifa sahası olduğunu göstermektedir. Yer Kabuğunun yerleşmediği şimdi bile bol yağmurlardan sonra meydana gelen kaymalardan görmek mümkündür.
Samanlı dağlarının Gemlik körfezine bakan yamaçları tatlı eğimlerle bir platformu teşkil eden sıra dağlardan ayrılan bu kollar ise kıyıya kadar dik bir şekilde inerek kıyının düzgün manzarasını sivri burunlar halinde bozmuştur. ( Bunlardan, Göztepe Burnu, Kapaklı Burnu, Sarı Burun, Manastır Burnu en önemlileridir.)
Armutlu bucağı batısına kadar devamlı bir alçalma ile inen samanlı dağları Bozburun’un dik kayalıklarını teşkil ederek denize kadar 6 millerde tekrar denizin yüzüne çıkarak İmralı adasını meydana getirir.
Gemlik’in kurulduğu nokta denize dikey inen az yükseklikte bir sırtla bunun yamaçları ve denizin çekilmesinden meydana gelen dar kıyı düzlüklerinden ibarettir. İlçenin kıyıları eski kayıkhane Burnundaki kayalık çıkıntılar bir tarafa bırakılacak olursa tamamiyle düzdür. Pek derin olmayan kıyılar derelerin taşıdığı molozlarla devamlı sığlaşmaktadır.
Gemlik körfezi umumiyetle sakin ve dalgasızdır. Doğudan batıya uzunluğu 35 km. güneyden kuzeye en geniş yeri de 10-15 km. olan körfez daima sakin olmasını sağlayan karşılıklı iki burundur. ( Tuzla ve Kapaklı burunları ) her iki sahilde birbirine cephe alan bu burunlar körfezi bir kıskaç içine almış gibidir. Körfez bu kıskaçlar arasında adeta bir havuza benzer. Körfez sularının sığ 1-10 m. Derin kısımları ise 100-150 m. arasındadır. İlçenin eski adı Kilyos olduğu için körfezde eskiden Kilyos denirdi. Körfezin diğer bir adı da İncir limanıydı.
Asırlarca birçok ulusların gemilerine sığınak olan bu şirin körfez bugünde sessiz suları ile bakanların gözlerini okşamaktan geri kalmamaktadır.
Gemlik’in Jeolojik teşekkülü eski ve yeni kayaçlardan ibaret olup uzun müddet aşınmalara, çöküntülere ve kaymalara maruz kalmıştır. Birçok yerlerde sert kayaçların sivrildiğini ve çöküntülerinde olduğu toprakaltı tabakalarının intizamsızlığını görmek mümkündür.
Dağlık bölgelerde Paleozcik tabakalar ile gnaya ve grantiler günü 3. zaman arazisi ( Neojen tabakaları ) ile yeni volkanik örtüller ( Andazit) çok yer tutar. İlçenin ova olan yerleri az olup yeni alüvyonlarla örtülüdür.
Derinliği 200 m. den az olan körfez yer kabuğunun kırılmalarından meydana gelmiş bir çöküntü alanıdır.
Gemlik ilçesi akarsu ve kaynakları bakımından nisbeten fakirdir. Muntazam bir akım rejimine tabi olmayan derelerin çoğu yağmur ve kaynak sularıyla beslenmektedir. En önemlisi iznik gölünün ayağı olan karsak deresidir. Yağmur mevsiminde bol su taşır diğeri Engürücük köyünün biraz ilerisindeki Koca deredir.
Gemlik M.Ö. 1390 yılında savaştan dönen Siyüs adlı yunanlı bir Kumandan tarafından kurulmuş olup bu mevkiye Siyüs adı verilmiştir.
Gemlik sonraları sırası ile Mısırlıların, Romalıların, Perslerin, İyonların Osmanlıların eline geçmiştir. Birinci Cihan Harbine kadar Osmanlıların elinde kalan Gemlik, bu harbin sonunda Yunanlıların eline geçmişse de 11 Eylül 1922 de düşman işgalinden kurtarılmıştır.
İKLİM: Kuzey rüzgarlarına karşı samanlı dağlarıyla kapalı bulunan Gemlik’in iklimi tamamıyla Akdeniz ikliminin özelliklerini taşır. Genel olarak yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Bu bölgede kış sıcakları düşük, yaz sıcakları yüksektir. En sıcak ay Temmuz Ağustos, en soğuk ay Şubat ayıdır. Gemlik’te bir yağış gözlem istasyonu bulunmaktadır.

III – SOSYAL DURUM
2000 Yılı Genel Nüfus Sayım Sonuçları

NÜFUS SAYIMI
TOPLAM=88.690
ŞEHİR=63.703
KÖY=24.987
Nüfus Artış Hızı ve Değerlendirilmesi
1990 Yılından 1997 yılına şehir bazında % 33.7, köy bazında %5.77 olup
toplamda % 25.79 civarında olmuştur. 1997 yılından 2000 yılına şehir bazında %
-0.76 , köy bazında % 37.72 olup toplamda % 9.81 olmuştur.
Göç Durumu ve Nüfusa Etkisi
İlçede devlet ve özel sektöre ait sanayi kuruluşlarının bulunması ve zeytin
ticaretinin merkezi olması açısından, inşaat sektörünün olması sebebiyle göç
almaya müsaittir. Ancak ülkemizde meydane gelen 17 Ağustos Marmara depremi
öncesinde ilçemiz merkezi devamlı olarak göç almaktaydı. Bu göçler hem köyden
şehir merkezine hemde ilçe dışından olmaktaydı. Ancak deprem sonrası göçler
merkezden köylere ve şehir dışına olmaktadır.
II – EKONOMİK DURUMTarım ve Hayvancılık
İlçede tarım denilince Zeytincilik başta gelmektedir. Dünyanın en kaliteli zeytini Gemlik’te üretilmektedir. Türkiye standartlarında Gemlik tipi zeytin olarak geçmektedir.
Bölgede;
ARAZİ
ALANI (Hektar)
Tarım Alanı:
12.842
Orman ve Fundalık:
21.532
Çayır-Mera:
511
Tarım Dışı Alan:
6.468
Su Yüzeyleri:
0
Meskun Araziler:
0

Tarım arazisinin çoğunluğunu zeytin alanı kaplamaktadır. Bunun yanında sofralık zeytinin en iyi ilçemizde yetiştirildiği ve yetiştiriciliğinin oldukça zahmetli, üretim masraflarının yüksek olduğu bu ürün Gemlik adı ile özdeşleşmiştir.
Buna göre ilçemizde zeytinle ilgili bazı istastiki bilgileri şöyledir:
Zeytin Ağacı:
2.300.000 adet
Zeytin Alanı:
7.316 Ha.
Üretim (Ton):
37.740 Ton.
Sofralık Zeytin:
33.240 Ton.
Yağlık Zeytin:
4.500 Ton.

Nüfus Artış Hızı ve Değerlendirilmesi1990 Yılından 1997 yılına şehir bazında % 33.7, köy bazında %5.77 olup toplamda % 25.79 civarında olmuştur. 1997 yılından 2000 yılına şehir bazında % -0.76 , köy bazında % 37.72 olup toplamda % 9.81 olmuştur.

Nüfus Yoğunluğu:
215 /km2
Nüfus Artış Oranı:
% 20,60
Göç Durumu ve Nüfusa Etkisi
İlçede devlet ve özel sektöre ait sanayi kuruluşlarının bulunması ve zeytin ticaretinin merkezi olması açısından, inşaat sektörünün olması sebebiyle göç almaya müsaittir. Ancak ülkemizde meydane gelen 17 Ağustos Marmara depremi öncesinde ilçemiz merkezi devamlı olarak göç almaktaydı. Bu göçler hem köyden şehir merkezine hemde ilçe dışından olmaktaydı. Ancak deprem sonrası göçler merkezden köylere ve şehir dışına olmaktadır.
Gemlik Nüfusunun Bursa Nüfusuna Oranı:
% 4,2
Köylerin Nüfusunun Gemlik Nüfusuna Oranı:
% 28,2

Gemlik zeytini hakkında :
Bilgi ve makaleler için :
Gemlik zeytini ve Gemlik Zeytinyağı hakkında Bilgi almak için en güncel ve doğru içerik sağlayan ve makale sitesi Gemlikzeytini.gen.tr adresini

Online Zeytin Satışı
Zeytin siparişi vermek / satın almak için Zeytin ve Zeytinyağı online satış mağazası  Zeytin gelsin ( https://www.zeytingelsin.com )  web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Toptan Zeytin (Gemlik Zeytinci)
Toptan zeytin ve Toptan zeytinyağı  ihtiyaçlarınız için Gemlik Zeytinci ( https://www.gemlikzeytinci.com )

Tuzsuz Zeytin
Tuzsuz zeytin çeşitleri için https://www.tuzsuzzeytin.net/

13 Nisan 2018 tarihinde eklenmiş ve kez okunmuş.

YORUMLAR

İlgili Terimler :
Gemlik
×
Size nasıl yardımcı olabilirim?
Whatsapp Simgesine Tıkla Mesajıı Gönder